Røvernytt bloggen

..                              Oppdatert Lørdag.08.01.22.. 5 årgang                                                     . I Røvernytt bloggen kan du lese siste nytt om cannabis legalisering,  rusreformen,  og politiskandalen.

FACEBOOK

Følg cannabis utviklingen på Facebook.

Cannabis, trafikksikkerhet og førerretten.

På FB skriver jeg om cannabis legalisering i inn og utland og om Rusreformen. I tillegg til profilsiden er jeg medlem av tre aktive cannabis Grupper der jeg bidrar som Administrator bla. i norges største Gruppe Legalisering av medisinsk cannabis.,3k medlemmer.

 Alle som kunne tenke seg å bli medlem er velkomne. Vi går for full legalisering av cannabis siden det syntes raskeste veien og få innført et fullverdig medisinsk cannabis program. Norge har innført medisinsk cannabis på sitt vis men det begrenser seg til noen få grupper og enkeltpersoner. 200-300 personer får medisinsk cannabis på resept i Norge og flesteparten av de er MS pasienter som får avleder produktet "Sativex" som er en munnspray, max THC innhold 1%. Ett års forbruk koster i overkant av 40.000 kr.

Dette er eneste gruppen i Norge som har lov til og kjøre bil etter inntak av THC produkt.

Andre grupper (uføre med diagnoser) som normalt sett har retten til medisinsk cannabis  (sammenlignet med Storbritannia, Nederland, Danmark, Tyskland, Israel, Australia, USA, Alaska, og Canada osv.) som nå  selvmedisiner med cannabisblir fratatt førerkortene i stor skala uten at de har kjørt i ruset tilstand og uten at de har hvert ute på veien engang. Mange av disse igjen har fått godkjent selvmedisinering med cannabis av Statens Psykiatere i forbindelse med trygdesak. (Bla. undertegnede). Kriteriene er at du må ha eller sannsynliggjøre at du har flere års erfaring med selvmedisinering mot en spesifikk sykdom diagnose, som ellers i verden. Du må også definere eget medisinske behov og bekrefte at du er klar over, og at du ikke kjører i ruspåvirket tillstand.

Jeg oppga at jeg aldri medisinerte før etter at jeg var ferdig med dagens bilkjøring og ikke etter kl. 23 når jeg skulle kjøre bil formidagen etter. Psykiateren foretar en helhetsvurdering av medisinbruk totalt, legger til at du fyller vilkårene, og skriver under anm. førerkort: " Oppgir at han selvmedisinerer med cannabis. Ingen innvendinger."

Etter min klare oppfattning av saken har Statens Psykiater, som også er Rettspsykiater, da bekreftet at vedkommende person ikke er og annse som en fare i trafikken og at han opprettholder førerretten i forhold til trafikksikkerhet og edruelighet i Veitrafikklovens paragraf 34. Personen fratas derfor ikke førerkortet eller retten til og inneha førerkort.

 

Virkningstiden på THC innhalert er ca. 2,5 timer og etter 4 timer er du ikke ruspåvirket selv om du fortsatt har THC i kropp,blod, urin. THC kan være i kroppen i opptil 12 uker etter siste inntak og en medisinsk bruker vil alltid ha THC rester i kroppen.

Førerkortet er noe vi har fått for alltid og hvem har rett til og overprøve dette uten rettslig kjennelse? Iallefall ikke dyslektikerduoen Solberg/Høie og heller ikke Politidirektør Benedicte Bjørnland kan "synse" at du er rusmisbruker og ansees uskikket til og inneha førerretten om du røyker mer en 1 joint  pr. Mnd. Da er man rusmisbruker og uskikket om man drikker mer en 1 pils pr. Mnd. også da uavhengig om det er lovlig og kjøpe eller ikke. Trafikksikkerhet vurderes etter helt andre premisser. Tragikomisk.

Jarle Larsen.