Røvernytt bloggen

..                              Oppdatert Lørdag.08.01.22.. 5 årgang                                                     . I Røvernytt bloggen kan du lese siste nytt om cannabis legalisering,  rusreformen,  og politiskandalen.

POLITIKONTROLLEN. Spesialenheten for politiuttalelser.

Sigve Bolstad Leder i Politiets Fellesforbund.

Bolstad om rusreformen: - Samfunnskostnaden vil bli enorm.

POLITIFORUM.NO    PUBLISERT Torsdag 11. mars 2021 

Les artikkelen i POLITIFORUM først.

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, er svært kritisk til at rusreformen ikke skiller mellom tunge rusmisbrukere på den ene siden, og de som er i startfasen av et mulig rusproblem på den andre siden.

 

 

 

Vandrerhistorie fra miljøet.

Bolstad tror at " ungdommen tror at narkotika har blitt lovlig."

Dette er en vandrerhistorie i det kriminelle miljøet som lobbyindustrien representerer. Det faller på sin egen urimelighet siden det er allment kjent at ungdommen i dag har langt høyere kunnskaper om rusmidler, falsk propaganda, korrupsjon, interessekonflikter, fake news, og kritisk kildevurdering. Korrupsjons-avslørte Actis var først ute i Norge med denne idiotiske påstanden som i sin tur har spredd seg til korrupte organisasjoner og foreninger som er underlagt Actis deriblant NNPF . (Norsk narkotikapolitiforening). 

Før i tiden ble man indoktrinert til og tro at narkotika var roten til alt ondt, mens man i dag vet at korrupsjon er roten til alt ondt og at narkotika aldri skulle vært forbudt.

Sigve Bolstad sin anekdotiske frykt er irrelevant i dagens samfunnsdebatt og det viser en særdeles grotesk og kynisk «utnytting» av ungdommen fra en statlig organisasjon med det falske selvpåførte stempelet «tillit». Bolstad har ingen troverdighet når han sier at han tror at ungdommen tror at narkotika har blitt lovlig. Dette er svada og vi kan trygt føre han opp på lista over " korrupsjonens håndtlangere."

Bullshit fra Bolstad. For en løgnhals.

Sitat: - Vi ser at for tunge rusmisbrukere er det helsemessig behov for bedre oppfølging. Det støtter vi. Men det har sneket seg inn en oppfatning om at norsk politi forfølger rusmisbrukere, og også tunge rusmisbrukere. Det stemmer ikke. Det er en del av argumentasjonen fra forkjempere for reformen, men dette er ikke en prioritering fra norsk politi. Det er ikke et ønske fra norsk politi å gjøre livet verre for tunge rusmisbrukere, sier Bolstad. Sitat s.

Politiet havner lenger og lenger ut på skråplanet.

Her er det ingenting som stemmer. Her kan vi tydelig se at Bolstad prøver og snike inn en oppfatning om at Politiet er snille gutter som ikke forfølger, ikke trakasserer, ikke spaner på, ikke arresterer (ulovlig varetekt om det ikke fører til tiltale og rettssak), ikke ulovlig inndrar førerkort, og ikke driver klappjakt på cannabis brukere som er vanlige skattebetalere og ikke rusmisbrukere.

Det er vel ikke stort mer Politiet kan gjøre verre for tunge rusmisbrukere en det de allerede har gjort i 50 år. 

Politiet er gamle kjenninger og kan ikke nekte for det de gjorde mot ungdommen den gang heller. Hvis ikke Politiet ber landets skattebetalere om unnskyldning må Statsministeren komme med en uforbeholden unnskyldning offentlig i verdens påsyn. Det er og blir et folkekrav.

Dagens Politi må ikke innbille seg et eneste sekund at de ikke må ut med gigantiske erstatninger til ALLE berørte i førerkortsakene/overgrepssakene.

Det kan aldri glemmes og Politi og Storting må ikke undervurdere saken og de kan heller ikke utelukke at det blir klappjakt på pensjonister med adresse til saken.

Politikk mot sin hensikt.

Sitat: Forbundslederen mener det er svært viktig at man jobber mer med forebyggende holdningskampanjer mot narkotikabruk, og at man er mer til stede blant ungdommene. Sitat s.

Den norske Staten er ikke i stand til og komme med holdningskampanjer, uten feilinformasjon og usannheter, som av befolkninga lagres og forkastes som skremselspropaganda. Den logiske tanken til en oppegående person (barn, ungdom, voksen) blir da, når de, sett i et samfunnsperspektiv, ikke har mer og komme med en dette her så er det såpass god reklame at jeg bør teste ut varene. 

Når får en holdningskampanje effekt?

I det samme øyeblikk som Stortinget uttaler at de kommer til og legalisere cannabis for voksne, kan de sette i gang verdens største holdningskampanje rettet mot barn og ungdom.

I Norge kan da ungdommen spørre sin mor om det er sant det som står i kampanjen og få til svar:

- Ja nå blir det aldersgrense på cannabis og Staten er ikke tjent med og komme med feilinformasjon rettet mot foreldre og barn lenger. Så når det står «La ungdoms hjernen få utdanningen sin før den får potten din» så både kan og bør du og andre tenåringer, og selvfølgelig voksne forholde seg til det.

Her ser vi et klart signal på at vi bør halvere styrken.

Sitat. - Vi er også redde for hvilke signaler man egentlig sender ut med dette. Vi er redd ungdom oppfatter dette som et signal om at «det ikke er så farlig», sier han, og legger til at reformen heller ikke fører til at det bevilges mer penger til oppfølging og helsehjelp. Sitat s.

Her tar Bolstad nok en spansk en. I et demokrati der Regjeringen til enhver tid kan bevilge penger til hva de vil kan ikke Bolstad vite eller fastslå at det ikke kommer penger til politiske reformer i en flerparti Regjering som har vedtatt og underskrevet reformen. Kanskje Regjeringen venter og ser om reformen blir vedtatt på Stortinget først. Det går i så fall en periode og den får en dato den blir rettskraftig. Ikke bare ungdom men voksne også vet at ex. cannabis ikke er så farlig som tidligere antatt av bla. Politiet. Vi kan ikke hemmeligholde det for barn og ungdom.

Sitat. «Sigve Bolstad er også kritisk til Rusreformutvalgets konklusjon om at det ikke finnes bevis for at straff fører til mindre narkotikabruk.

- Jeg har ikke sett noen tung, bred forskning som viser at straff ikke har en preventiv effekt, sier han. Sitat s.

Her er Bolstad ute med en hersketeknikk der han sender bevisbyrden i retur og henviser til FHI. Bolstad har selvfølgelig heller ikke sett noen tung, bred forskning som viser at straff har en preventiv effekt, da hadde han lagt den frem.

FHI uttaler seg på en slik måte at Kommune Ordførere/Administrasjoner blir skeptiske og sier nei. FHI kommer med en sannsynlighets konklusjon basert på «Om det ikke følger økte ressurser» FHI er korrupt i saken det er noe alle vet.

De kunne heller skrevet: «For at reformen skal bli vellykket og fungere som tiltenkt, er det en forutsetning at merutgifter til drift for kommunene overføres og øremerkes etter fast ordning eller refunderes av Staten»

Det er som sådan fullt mulig for Regjeringen og ordne før reformen skal opp for stortinget men også to dager etter at den har blitt vedtatt på Stortinget. Dette er manipulering og forvrengning av saken.

POLITIKONTROLLEN. Spesialenheten for Politiuttalelser. Vurdering-Konklusjon:

Offentlig informasjonsverdi: INGEN. Artikkelen har en gjennomgangs tråd som er «i linjen» til den organiserte lobbyindustrien i Norge.

Innholdet i artikkelen er uten teoretisk forankring i virkeligheten og baserer seg på anekdotiske følelser om frykt.

Politiet er i «interessekonflikt» med Regjeringen og skulle selvfølgelig ikke hatt tillatelse til og uttale seg offentlig i denne saken eller andre saker. Bolstad har bevist at han er korrupt og kommer med denne uttalelsen for og virke samlende overfor medlemmene sine i den konforme tilstand. «Vi frykter for ungdommen», er lett og huske for alle Polititjenestemenn så lenge det ikke skal dokumenteres.

Samfunnskostnadene ved en videreføring av denne feilslåtte politikken blir gigantiske og ikke minst tragiske for pårørende og andre etterlatte etter overdosedødsfall. All ettertid vil alltid vise at dette blir en svart flekk i norgeshistorien.

Skulle vi kategorisert tidsskriftet POLITIFORUM.NO etter denne artikkelen så hadde det blitt under kategorien, #Røvertidsskrifter.